Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Maria Leńczuk, Marcin Węgrzyn, Małgorzata Szczygieł i inni
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, czynniki sukcesu, efektywność zatrudnieniowa, Małopolska, przeżywalność podmiotów gospodarczych,
Okładka raportu

Opis:

„Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Celem badania była efektywność dotacji: efektywność zatrudnieniowa i przeżywalność firm (ze szczególnym uwzględnieniem przeżywalności powyżej 24 miesięcy); m.in. w grupach wskazanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako będące w szczególnej sytuacji, w tym: młodych, 50+, niepełnosprawnych. Badano również motywacje poszczególnych grup beneficjentów do rozpoczęcia działalności oraz wpływ wsparcia dodatkowego (zwłaszcza pomostowego i przedłużonego) na kondycję działalności. Istotną kwestią było zbadanie procesu przyznawania dotacji (w tym stosowanych kryteriów rekrutacji beneficjentów ostatecznych (BO) i kryteriów oceny biznesplanów) oraz jego wpływ na powodzenie BO podejmujących działalność.