- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem badań empirycznych w zakresie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Opracowanie „Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem badań empirycznych w zakresie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy” opisuje dwie metodologie wykorzystywane do badania kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Pokazuje jak kwestie zapotrzebowania na kompetencje były ujmowane w badaniu pracodawców oraz badaniu losów absolwentów szkół zawodowych. W opracowaniu znajdują się także informacje na temat wykorzystania wyników.