Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem badań empirycznych w zakresie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Autor:red. Katarzyna Antończak, Antonina Michalska
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2013
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie absolwentów, badanie pracodawców, kompetencje, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem badań empirycznych w zakresie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy” opisuje dwie metodologie wykorzystywane do badania kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Pokazuje jak kwestie zapotrzebowania na kompetencje były ujmowane w badaniu pracodawców oraz badaniu losów absolwentów szkół zawodowych. W opracowaniu znajdują się także informacje na temat wykorzystania wyników.