Pracujący Małopolanie

Autor:dr Artur Gajdos
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:bezrobocie, czas pracy, formy zatrudnienia, Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Małopolanie, PKD, płeć, praca, prognoza, struktura zawodowa, szara strefa, wymiar zatrudnienia,
Okładka raportu

Opis:

Raport pokazuje strukturę pracujących mieszkańców województwa małopolskiego oraz wewnętrzne zróżnicowania tej populacji. Publikacja powstała na podstawie analizy danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i uwzględnia następujące zagadnienia:

  • analizę zmian liczby i struktury pracujących mieszkańców województwa małopolskiego w latach 2004-2013;
  • analizę form zatrudnienia ze względu na status zatrudnienia (pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, pomagający członkowie rodzin), rodzaj umowy (na czas określony, na czas nieokreślony) oraz wymiar czasu pracy (pełny, niepełny);
  • opis badanej zbiorowości w następujących przekrojach: demograficznym (wiek, płeć), społeczno-ekonomicznym (wykształcenie, grupy sekcji PKD, klasa miejscowości zamieszkania), grup zawodów;
  • w wybranych obszarach (przekrojach) porównanie województwa małopolskiego do średniej dla kraju.

Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką informacyjną „Pracujący Małopolanie”.