- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Pracodawca – Rynek – Pracownik. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012

„Pracodawca – Rynek – Pracownik. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012” powstało w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji na podstawie wyników „Badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012”. Celem badania jest monitorowanie zmian popytu i podaży kompetencji na rynku pracy. W badaniu gromadzone są informacje o: polityce zatrudnieniowej przedsiębiorstw, wykorzystywanych przez firmy metodach rekrutacji, trudnościach napotykanych przy pozyskiwaniu nowych pracowników oraz przyczynach tych trudności, umiejętnościach posiadanych przez aktualnie zatrudnionych pracowników, polityce szkoleniowej firm. Badanie to jest realizowane jako uzupełnienie ogólnopolskiego projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” na poziomie regionalnym.

Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką informacyjną „Pracodawca – Rynek – Pracownik. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012” [1].