Pracodawca – Rynek – Pracownik. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012

Autor:Antonina Michalska, Marcin Węgrzyn, Agata Chrześcijanek i inni
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Bilans Kapitału Ludzkiego, kompetencje kluczowe, kompetencje miękkie, kompetencje zawodowe, Małopolska, niedopasowanie rynku pracy, pracodawcy, szkolenie pracowników, zapotrzebowanie na pracowników,
Okładka raportu

Opis:

„Pracodawca – Rynek – Pracownik. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012” powstało w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji na podstawie wyników „Badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012”. Celem badania jest monitorowanie zmian popytu i podaży kompetencji na rynku pracy. W badaniu gromadzone są informacje o: polityce zatrudnieniowej przedsiębiorstw, wykorzystywanych przez firmy metodach rekrutacji, trudnościach napotykanych przy pozyskiwaniu nowych pracowników oraz przyczynach tych trudności, umiejętnościach posiadanych przez aktualnie zatrudnionych pracowników, polityce szkoleniowej firm. Badanie to jest realizowane jako uzupełnienie ogólnopolskiego projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” na poziomie regionalnym.

Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką informacyjną „Pracodawca – Rynek – Pracownik. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012”.