Poziom obsługi inwestorów w Małopolsce

Autor:CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, obsługa inwestorów, oferta brownfield, oferta greenfield, oferta inwestycyjna, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Poziom obsługi inwestorów w Małopolsce” prezentuje wyniki badania poziomu obsługi inwestorów w małopolskich gminach. Badania były realizowane metodą tajemniczego klienta (ang. Mystery Client). Wybrane gminy województwa małopolskiego zostały poddane bardzo szerokiej ocenie pod względem różnych aspektów obsługi inwestorów. Ocenie poddano m.in. oferty inwestycyjne zamieszczone na stronach internetowych gmin, kontakty z inwestorami, formę i kompletność prezentacji gminy, oferty greenfield, formę i jakość przekazanych materiałów inwestorom, wrażliwość przedstawicieli gminy na potrzeby inwestora, ofertę ulg i pomocy inwestorom ze strony gminy.

Zapraszamy do lektury.

Poziom obsługi inwestorów w Małopolsce – streszczenie