Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw

Autor:MillwardBrown SMG/KRC
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:cele inwestycyjne, inwestycje, Małopolska, plany rozwojowe firm, przedsiębiorczość, strategia inwestycyjna, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw” przedstawia wyniki z badania w zakresie oceny skali i struktury inwestycji podejmowanych przez małopolskie przedsiębiorstwa w latach 2005-2008 oraz planowanych na lata 2009-2013 wraz z ich interpretacją. Przedstawiono typ stosowanej/planowanej strategii inwestycyjnej, sposoby i źródła finansowania inwestycji zarówno przeprowadzonych w latach 2005-2008, jak i planowanych na lata 2009-2013, bariery (skala i rodzaje) utrudniające firmom inwestowanie w 2005-2008. Poddano ocenie wpływ kryzysu na plany inwestycyjne małopolskich przedsiębiorstw na lata 2009-2013. Opracowanie zawiera również zadeklarowane przez firmy cele inwestycyjne w inwestycjach w latach 2005-2008 i 2009-2013.

Zapraszamy do lektury.

Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw – streszczenie