Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych

Autor:Jadwiga Gałka, Seweryn Grodny, Dorota Olszewska i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, przemysł kreatywny, przemysł kultury, sektor kultury, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku pojęcie „przemysłów kreatywnych” ze zwiększoną intensywnością pojawia się w polskim dyskursie publicznym. Kryjące się za nim zjawisko coraz częściej bywa również problematyzowane w publikacjach naukowych oraz na gruncie statystyki publicznej.

W raporcie „Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych” znajdują się aktualne informacje na temat sytuacji „przemysłu kultury” w województwie małopolskim. Publikacja podzielona jest na dwie części dotyczące: klasycznie rozumianego sektora kultury oraz przemysłów kreatywnych.

Raport powstał na podstawie szacunków własnych autorów, dokonywanych na podstawie źródeł danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), danych pochodzących z badań GUS oraz danych Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Zapraszamy do lektury.