Potencjał inicjatyw klastrowych w województwie małopolskim. Analiza jakościowa

Autor:Luk Palmen, Alicja Powroźnik, Marcin Baron
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:B+R, firmy, inicjatywy klastrowe, innowacyjność, klastry, klastry kluczowe, Małopolska, potencjał gospodarczy Małopolski, potencjał wzrostu, przedsiębiorstwa, współpraca,
Okładka raportu

Opis:

„Potencjał inicjatyw klastrowych w województwie małopolskim. Analiza jakościowa”

Niniejszy raport jest pochodną „Planu wspierania klastrów w Województwie Małopolskim”. Przedstawia wyniki analizy jakościowej potencjału inicjatyw klastrowych w Małopolsce. Klastry zostały opisane indywidualnie oraz zostały podzielone na grupy strategiczne. Umożliwiło to rozpoznanie zasobów, sił napędowych i hamujących rozwoju oraz ich potrzeb w zależności od charakterystyki procesów w nich występujących. Dzięki temu zróżnicowano wyłaniające się w Małopolsce inicjatywy klastrowe i umożliwiono porównanie ich cech. Zabieg ten pozwolił na jasne określenie specyfiki poszczególnych inicjatyw i możliwość identyfikowania niezbędnych dla nich instrumentów polityki gospodarczej oraz priorytetowych projektów.