Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce

Autor:dr hab. Bogusław Plawgo, dr Magdalena Klimczuk-Kochańska, Beata Migut i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:eksport, handel zagraniczny, import, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce to raport z badania o tym samym tytule. Celem głównym badania było określenie strategicznych gałęzi gospodarki w województwie małopolskim (a w wybranych przypadkach konkretnych branż) mających potencjał eksportowy wraz z identyfikacją podmiotów gospodarczych dysponujących możliwościami intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych.

Do celów operacyjnych badania należało:

  • charakterystyka handlu zagranicznego w województwie małopolskim z uwzględnieniem aktualnych trendów w Polsce i na świecie,
  • identyfikacja gałęzi i branż gospodarki strategicznych z punktu widzenia potencjału eksportowego województwa małopolskiego,
  • określenie kierunków i tendencji w zakresie rozwoju małopolskiego eksportu w perspektywie do 2020 roku.

Przygotowując niniejszy raport zastosowano metodę badawczą desk research. Do opracowania publikacji wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Izby Celnej w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego, raportów wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Rocznika statystycznego województwa małopolskiego 2016, wydanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Kolejną metodą badań były badania ilościowe wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową, które działają na terenie województwa małopolskiego. Łącznie zostało przeprowadzonych 291 wywiadów (realizowanych z zastosowaniem techniki mix-mode – CATI i CAWI).

Następną metodą badań było badanie jakościowe ekspertów i przedstawicieli firm. Polegało ono na przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych z 8 przedstawicielami instytucji mającymi na celu wspieranie rozwoju eksportu. Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele organizacji działających na terenie województwa małopolskiego jak również organizacji o ogólnokrajowym zasięgu działalności. Przeprowadzono również 12 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z małopolskimi przedsiębiorcami.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu.