Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku

Autor:red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2009
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:cywilizacja, Europa, Konferencja Krakowska, Małopolska, Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Unia Europejska,
Okładka raportu

Opis:

Na publikację składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas II Konferencji Krakowskiej „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2009 r.


Główną podstawą publikacji jest dorobek konferencji poświęconej wiodącym wyzwaniom współczesnej cywilizacji, w tym ich postrzeganiu w płaszczyźnie światowej, polskiej oraz regionalnej. Ten ostatni aspekt rozważany jest głównie przez pryzmat pozycji Krakowa w Polsce oraz w Europie.

W publikacji podjętych zostało szereg niezwykle ważnych zagadnień związanych z rozwojem naszego kraju, oceną dotychczasowej polityki władz publicznych, jej niedostatkami i konieczną reorientacją stosowanie do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań. Część opracowań poświęcona jest ocenie rozwoju regionalnego Polski. W nich też znajdujemy wiele cennych rekomendacji dla praktyki, ale również inspiracji dla podejmowania bardziej pogłębionych badań naukowych. Na osobne wyróżnienie zasługują, znajdujące swoje miejsce w publikacji, najbardziej palące kwestie współczesnego cywilizacyjnego rozwoju, widziane zarówno przez pryzmat przeszłości i wyrażanych na tej podstawie opinii o osiągnięciach i porażkach, jak również, a może przede wszystkim próby spojrzenie w przyszłości, co pozwala autorom formułować oczekiwania i rodzące się niepokoje, a także propozycje bardziej aktywnego angażowania się władz i społeczności w rozwiązywanie wskazywanych problemów.

fragment recenzji prof. dra hab. Tadeusza Kudłacza


Więcej informacji na temat II Konferencji Krakowskiej – zapraszamy na stronę