Polska w Europie wielu prędkości

Autor:red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2013
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Konferencja Krakowska, Małopolska, perspektywa 2014–2020, przyszłość Europy, Unia Europejska,
Okładka raportu

Opis:

Na publikację składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas VI Konferencji Krakowskiej „Europa wielu prędkości”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2013 r.


Autorzy tekstów prezentują szerokie spektrum wyzwań, przed którymi stoi aktualnie Unia Europejska. Wielką wartością prezentowanej publikacji będzie z pewnością rozrzut opinii na temat tego, co dziś dla Europy jest najważniejsze i czego w Unii Europejskiej możemy się spodziewać w dłuższej perspektywie czasowej. Wszystkie opracowania dotyczą równocześnie Europy i Polski w Europie. Wszystkie opracowania prezentują też globalny punkt widzenia. Ważne staje się nie tylko to, co dzieje się w Europie, ale również to, jak Europa będzie pozycjonować się w globalnym układzie konkurencji. Teksty prezentowane w publikacji nie dotyczą najbliższej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, chociaż często odwołują się do tego, co będzie się dziać w latach 2014–2020. Istotą dyskusji zawartej w niniejszym tomie jest wyjście poza horyzont roku 2020 i ukazanie Unii Europejskiej jako silnego ugrupowania regionalnego zajmującego wysoką pozycję konkurencyjną w świecie zdominowanym przez kilku globalnych graczy.

fragment recenzji prof. dra hab. Floriana Kuźnika


Więcej informacji na temat VI Konferencji Krakowskiej – zapraszamy na stronę