Polonia quo vadis?

Autor:red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2010
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Konferencja Krakowska, Małopolska, Polonia quo vadis, przyszłość Europy,
Okładka raportu

Opis:

Na publikację składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas III Konferencji Krakowskiej „Polonia quo vadis?”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2010 r.


Książka Polonia quo vadis? bardzo dobrze wpisuje się w nurt rozważań, który symbolizuje pytanie zawarte w tytule, a także powiązane z nim, tj. – Mundus quo vadis? Europa quo vadis? Małopolska quo vadis?

Dzieło Polonia quo vadis? jest niezwykłe zarówno z racji powagi, rozmachu i charakteru poruszanej problematyki, jak również z uwagi na dobór autorów. Opracowania zamieszczone w publikacji stanowią wielogłos wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. W książce jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Jest w tym logika, gdyż formułowanie pytań, identyfikacja problemów nauki i praktyki stanowi wstęp do badań, a następnie do refleksji i poszukiwania sposobów stawiania czoła wyzwaniom obecnym i przyszłym.

(…) Można stwierdzić, że powstało dzieło wybitne. Każdy z (…) tekstów ma ogromne walory poznawcze, ale największym ich atutem jest to, że na siebie wzajemnie oddziałują jako części jednej całości. Ponadto tkwi w nich zdolność do inspiracji do dalszych badań i refleksji naukowej, a także zwykłej ludzkiej zadumy nad nami, naszymi ojcami, wnukami i prawnukami. Tom z dorobkiem III Krakowskiej Konferencji mówiący tak wiele o Krakowie, Małopolsce, o całym naszym kraju oraz Europie i Świecie w pełni zasługuje na szerokie upowszechnienie.

 fragment recenzji prof. dr hab. Barbary Kożuch


Więcej informacji na temat III Konferencji Krakowskiej – zapraszamy na stronę