Polityka miejska Województwa Małopolskiego

Autor:Janusz Sepioł, Aleksander Noworól, Bolesław Domański i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, miasto, polityka miejska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Miasta odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym regionów. Oferują wysoki standard usług i wysoką jakość życia, mają do zaoferowania atrakcyjne miejsca pracy, są źródłem tożsamości kulturowej, dzięki swojemu dziedzictwu kulturowemu, architekturze, urbanistyce. Miasta przyciągają ludzi, których amerykański ekonomista i socjolog Richard Florida określa jako „klasę kreatywną” czyli najbardziej kreatywne, dynamiczne osoby, w tym: naukowców, architektów, inżynierów, artystów, aktorów, projektantów mody, dziennikarzy, czy specjalistów od nowoczesnych technologii. To właśnie ci ludzie pracują w najszybciej rozwijających się obszarach gospodarki, wyznaczają kierunki rozwoju cywilizacyjnego, kształtują gusty. Dlatego też miasta, zdaniem Floridy, będą najbardziej dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami we współczesnym świecie. Warto zauważyć, że w miastach Europy mieszka około 70 proc. obywateli naszego kontynentu, a wytwarza się w nich ponad 80 proc. europejskiego PKB. Ale w miastach ogniskują się także poważne problemy, jak bezdomność, zanieczyszczenie środowiska, kłopoty komunikacyjne, postępująca degradacja niektórych dzielnic czy też niekontrolowana zabudowa.

Miasta stały się ważnym graczem na scenie regionalnej. To one się gają po znaczące środki z funduszy strukturalnych, przyciągają inwestorów stając się regionalnymi biegunami wzrostu gospodarczego. Konkurencyjność miast uzależniona w znacznym stopniu od odziedziczonych zasobów, ale także od polityki lokalnych władz, decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej. Ważnym czynnikiem decydującym o rozwoju miast stała się rywalizacja o środki unijne, o fundusze krajowe na wielkie inwestycje infrastrukturalne, o organizację wielkich wydarzeń sportowych czy kulturalnych. Narastająca konkurencja gospodarcza pomiędzy miastami oraz zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego stały się podstawowym elementem kształtującym stopień przyciągania nowych mieszkańców.

W ważkiej debacie o polityce miejskiej nie mogło zabraknąć również głosu Województwa Małopolskiego. Oddajemy w Państwa ręce opracowanie eksperckie „ poświęcone tej tematyce, które zostało przygotowane na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Przedstawiamy w nim własne podejście do polityki wobec miast, odwołując się do krajowych i europejskich dokumentów strategicznych w tym zakresie oraz do wypracowanych przez samorząd województwa dokumentów, w tym: Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, pakietu programów strategicznych województwa do roku 2020 w tym Subregionalnego Programu Rozwoju 2014–2020.

Mamy nadzieję, że publikacja „Polityka miejska Województwa Małopolskiego” będzie dobrym asumptem do dyskusji na temat polityki miejskiej, prowadzonej zarówno na poziomie regionów, jak i kraju.

Zapraszamy do lektury.