Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w województwie małopolskim w 2015 roku

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:podatki
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:analiza podatników, dojazdy do pracy, Małopolska, PIT-11, podatek dochodowy od osób fizycznych,
Okładka raportu

Opis:

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi analizy danych podatkowych od kilku lat. Dzięki nim można dojść do ciekawych spostrzeżeń w zakresie powiązań na linii płatnik-podatnik, badania wielkości dochodów i ich struktury w zależności od źródła. Lokalny poziom pozyskiwanych danych (gmina) oraz informacje z dokładnością do podklasy PKD 2007 w zakresie działalności płatników pozwoliły na precyzyjne określenie dominujących działalności nawet na poziomie gmin.

Przy pozyskiwaniu danych ograniczono się do stosunkowo nielicznego zestawu deklaracji podatkowych, stanowiących jednak źródło informacji o przeszło 90% całkowitych wielkości (liczba podatników, przychód, dochód). Zrezygnowano z analiz dotyczących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na rozliczanie metodą przedsiębiorstw, przez co niemożliwe okazało się wyliczenie wiarygodnych informacji o uzyskiwanych przychodach nawet na poziomie województwa.

Przedstawione wyniki analiz ograniczają się wyłącznie do podstawowych informacji, wskazując na zaobserwowane trendy i zróżnicowanie lokalne. W miarę poszerzania warsztatu badawczego zakres prezentowanych danych w kolejnych latach będzie stopniowo powiększany.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu w wersji polskiej i angielskiej.