Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2021 roku

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:podatki
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Raport składa się z części głównej i dodatkowych załączników. Część główna powstała w oparciu o bazy zagregowanych danych dotyczących dochodów oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-11 za 2021 rok i lata wcześniejsze, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Przekazane zbiory zawierały informacje w zakresie:

  • gminy siedziby płatnika (województwo/powiat/gmina);
  • rodzaju głównej działalności płatnika na poziomie podklasy PKD 2007;
  • gminy zamieszkania podatnika (województwo/powiat/gmina)
  • informacji o rodzaju kosztów uzyskania przychodu
  • liczby podatników

Składową raportu „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2021 roku” są również załączniki zawierające analizę informacji o podatnikach, osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty oraz miasta na prawach powiatu (pliki do pobrania):