Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku. Część II

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2020
Temat:podatki
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:gospodarka, Małopolska, PIT-11, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatki, podatnicy,
Okładka raportu

Opis:

Przedstawiamy dwuczęściowy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku”. Prezentowana druga część raportu, to analiza informacji o podatnikach, czyli osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty.

Część pierwsza raportu obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące podatników, m.in. informacje na temat struktury gospodarki na podstawie zbiorów podatników, ich liczby, siedziby, kwestię mobilności, a także analizę rodzajów działalności.

Raport został opracowany na podstawie danych pochodzących z 1 636,3 tys. dokumentów PIT-11 udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Analiza zawiera informacje o podatnikach, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zapraszamy do lektury!