Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:podatki
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, PIT-11, podatek dochodowy,
Okładka raportu

Opis:

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego opracowało raport pt. „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku”. Raport prezentuje najważniejsze informacje na temat liczby oraz rodzajów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2018 rok:

  • dane uzyskane z ponad 1 657,1 tys. informacji podatkowych PIT-11 pochodzących od mieszkańców Małopolski,
  • wzrost liczby wydanych informacji PIT-11 o 4,2% w okresie 2017-2018 w skali województwa,
  • największa liczba podatników w branży „Przetwórstwo przemysłowe” – 278,3 tys. dokumentów,
  • najwyższy przyrost liczby wydanych informacji podatkowych w branży „Informacja i komunikacja” – o 15,9%.

Raport został opracowany na podstawie danych z 1 657,1 tys. informacji podatkowych PIT-11 podatników, którzy w 2018 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Podstawą opracowania były dane dotyczące między innymi siedziby płatnika, rodzaju działalności płatnika, czy gminy w której zamieszkuje podatnik. Dzięki takiemu zestawieniu danych, przeanalizowano potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników oraz powiązania przestrzenne, nierzadko determinujące rodzaj działalności.

Główna część raportu składa się z podrozdziałów podzielonych według klucza dziewiętnastu branż (sekcji PKD 2007).