Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2018
Temat:podatki
Słowa kluczowe:Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, PIT-11, podatek dochodowy,
Okładka raportu

Opis:

Publikacja jest analizą obszarów działalności podejmowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego w oparciu o informacje podatkowe PIT-11 wydane za 2017 rok. Najważniejsze informacje dotyczące raportu:

  • dane uzyskane z ponad 1 589,6 tys. informacji podatkowych PIT-11 pochodzących od mieszkańców Małopolski za 2017 rok,
  • wzrost liczby wydanych informacji PIT-11 o 18,9% w okresie 2016-2017 w skali województwa,
  • największa liczba podatników w branży „Przetwórstwo przemysłowe” – 271,4 tys. dokumentów,
  • przyrost liczby podatników we wszystkich powiatach, a szczególnie: wadowickim – o 27,9%, bocheńskim – o 23,5%, wielickim – o 22,5% i mieście Kraków – o 20,4% (przekroczenie średniej wojewódzkiej).

Raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku” został opracowany przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Podstawą opracowania były dane dotyczące miejsca zamieszkania płatnika, stąd nieprecyzyjne dane dotyczące miejsca pracy płatników z Małopolski. Z raportu można jednak dowiedzieć się, jakiego rodzaju działalność podejmują płatnicy i jaki jest potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników.

Raport został opracowany na podstawie informacji podatkowych PIT-11 od 1 589,6 tys. podatników, którzy w 2017 roku uzyskali przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Dane te zostały udostępnione przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Układ publikacji opiera się na czterech głównych rozdziałach, z których jeden zawiera 19 podrozdziałów według klucza branż wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).