Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe

Autor:red. Edwin Benedyk, Sławomir Kosieliński
Wydawca:Infostrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. j., Fundacja „Instytut Mikromakro”, IDC Polska
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:foresight technologiczny, innowacja, Małopolska, przyszłość, rozwój oparty na wiedzy, rozwój regionu, technologia, tu technologia staje się biznesem, współpraca B+R, zarządzanie regionem,
Okładka raportu

Opis:

„Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe”

Raport jest podsumowaniem prac i badań realizowanych w ramach projektu „Perspektywa Technologiczna Kraków–Małopolska 2020”. Publikacja zawiera charakterystykę 10 wybranych dla Małopolski technologii, opis możliwości ich rozwoju oraz ich wpływu na gospodarkę, środowisko i jakość życia mieszkańców. Do 10 technologii przyszłości zostały wybrane takie technologie jak: budownictwo samowystarczalne energetycznie; czyste technologie energetyczne; inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych; inżynieria tkankowa; leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory; monitoring i kontrola stanów chorobowych; usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych; bezdotykowy interfejs komputerowy; systemy inteligentne; uniwersalny dostęp do informacji.

Raport zawiera analizę infrastruktury naukowej oraz charakterystykę potencjału Małopolski w zakresie wspierania i rozwijania przyszłościowych technologii, które w najbliższym czasie będą stawały się coraz intensywniej rosnącymi branżami innowacyjnej gospodarki.