Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Raport Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pt. „Organizacje pozarządowe w województwie małopolskim” pokazuje obraz działalności oraz sytuację trzeciego sektora w Małopolsce.

W Małopolsce funkcjonuje 13 459 organizacji pozarządowych różnego szczebla i rodzaju, co plasuje ją na 3 miejscu po Mazowszu i Wielkopolsce. Zarówno w Polsce, jak i w Małopolsce najwięcej jest organizacji, które swój profil opierają na działalności sportowej, turystycznej, hobbystycznej i rekreacyjnej. To 29 % badanych. Kolejna grupa, 13 % w Małopolsce, to organizacje związane z ratownictwem i bezpieczeństwem, w tym ochotnicze straże pożarne, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, TOPR, WOPR i podobne. Podobną ilość stanowią organizacje, których trzonem jest kultura, sztuka i tradycja.

Liczebnie najwięcej organizacji pracuje na terenie Krakowa – 4767, następnie w powiecie krakowskim (970 organizacji) i nowosądeckim (680 organizacji). Listę zamyka powiat dąbrowski (171 organizacji). W ciągu ostatnich 5 lat w Małopolsce przybyło organizacji pozarządowych, przede wszystkim fundacji – aż 794 nowe podmioty, oraz stowarzyszeń (wraz z ochotniczymi strażami pożarnymi) – 535 nowych podmiotów.

Więcej w raporcie. Zapraszamy do lektury.