Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej. Raport z badania

Autor:Małgorzata Szlązak, Aleksandra Piłat, Joanna Sarata
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, opiekunowie osób starszych, osoby 50+, system zabezpieczenia społecznego, warunki funkcjonowania rodzin,
Okładka raportu

Opis:

Publikacja „Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej” przedstawia sytuację opiekunów osób starszych w Małopolsce i ich codzienne problemy w sprawowaniu opieki. Zawiera także propozycje rozwiązań mogących wspierać rolę opiekuńczą. Dodatkowo w raporcie zostały umieszczone wybrane indywidualne historie opiekunów osób starszych ukazujące trudy opieki. Raport stanowi analizę indywidualnych wywiadów z opiekunami seniorów oraz trzech paneli eksperckich z pracownikami służby zdrowia, systemu pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, prywatnych agencji opiekuńczych, NFZ oraz ekspertami z zakresu gerontologii.

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją z badania „Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej”.