Oferta krakowskich szkół wyższych i instytutów badawczych w zakresie prowadzonych badań

Autor:UMWM
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:broker innowacji, innowacja, innowacyjny region, pobudzanie współpracy biznesu i nauki, potencjał innowacyjności Małopolski, rozwój przedsiębiorstwa, rozwój technologiczny, współpraca B+R,
Okładka raportu

Opis:

„Oferta krakowskich szkół wyższych i instytutów badawczych w zakresie prowadzonych badań”

Głównym celem analizy było zebranie i prezentacja kompleksowych danych pozyskanych od uczelni wyższych oraz instytutów badawczych działających na terenie miasta Kraków ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszeń patentowych oraz liczby wdrożeń, badań realizowanych z zakresu wysokich technologii oraz potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego. Konieczność opracowania tego dokumentu wynika z potrzeb zarówno firm, jak i uczelni. Analiza ma być wykorzystana także jako narzędzie, które ułatwi kontakt przedsiębiorcom i uczelniom wyższym oraz pomoże w nawiązaniu współpracy. To zarówno baza danych o największych uczelniach, ale swoisty przewodnik dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem nowoczesnej gospodarki w oparciu o innowacje.