- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

OECD o jakości życia w Polsce i Małopolsce

Analiza „OECD o jakości życia w Polsce i Małopolsce” zawiera podsumowanie i omówienie danych zgromadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat jakości życia w Polsce i Małopolsce. Publikacja opisuje dziewięć obszarów ważnych z punktu widzenia każdego człowieka (tj.: edukacja, „ praca, „ dochody, „ bezpieczeństwo, „ zdrowie, „ środowisko, „ zaangażowanie obywatelskie, „ dostęp do usług, „ mieszkalnictwo), które OECD oceniło na poziomie regionów.