OECD o jakości życia w Polsce i Małopolsce

Autor:Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:warunki życia
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:jakość życia, Małopolska, OECD, Polska, wskaźniki,
Okładka raportu

Opis:

Analiza „OECD o jakości życia w Polsce i Małopolsce” zawiera podsumowanie i omówienie danych zgromadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat jakości życia w Polsce i Małopolsce. Publikacja opisuje dziewięć obszarów ważnych z punktu widzenia każdego człowieka (tj.: edukacja, „ praca, „ dochody, „ bezpieczeństwo, „ zdrowie, „ środowisko, „ zaangażowanie obywatelskie, „ dostęp do usług, „ mieszkalnictwo), które OECD oceniło na poziomie regionów.