Oddziaływanie przestrzenne ośrodków edukacyjnych Małopolski

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, szkoły policealne, szkoły ponadgimnazjalne,
Okładka raportu

Opis:

Analiza ośrodki edukacyjne Małopolski, wykonana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, została opracowana na podstawie zbiorów informacji otrzymanych z Systemu Informacji Oświatowej. Zestawienia w zakresie: nazwy szkoły, lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania oraz liczby uczniów/słuchaczy szkoły według miejscowości/gmin oparto na danych z października 2017 roku.

Obserwacją objęte zostały szkoły ponadgimnazjalne (bez artystycznych) oraz policealne. Pogrupowano je według następujących kategorii:

• licea ogólnokształcące (dla młodzieży),

• licea ogólnokształcące dla dorosłych,

• zasadnicze szkoły zawodowe,

• technika,

• szkoły policealne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.