Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2014

Autor:Małgorzata Szlązak, Iwona Banasiewicz, Aleksandra Chudy i inni
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, system wsparcia w obszarze integracji społecznej, system zabezpieczenia społecznego,
Okładka raportu

Opis:

„Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2014” to raport  z badania, którego celem było dokonanie diagnozy potencjału sektora pomocy społecznej w województwie małopolskim. W publikacji został przedstawiony sektor małopolskiej pomocy społecznej i jego otoczenie na tle sytuacji społecznej oraz demograficznej regionu. Dodatkowo uwzględnione zostały kwestie problemów społecznych oraz wnioski i rekomendacje wynikające z analizy zebranego materiału.