Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2012 roku

Autor:Michał Nadolny, Izabela Krok-Baściuk, Agnieszka Puzio-Literska i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:centra transferu technologii, innowacja, innowacyjny region, pobudzanie współpracy biznesu i nauki, potencjał innowacyjności Małopolski, rozwój przedsiębiorstwa, rozwój technologiczny, uczelnie wyższe, wsparcie rozwoju innowacji, wsparcie rozwoju technologii, współpraca B+R,
Okładka raportu

Opis:

„Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2012 roku. Raport z badania ewaluacyjnego on-going realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013”

Opracowanie ma charakter porównawczy – zestawia wyniki nowego badania ewaluacyjnego z wynikami zebranymi w 2009 roku. Dzięki temu pozwala prześledzić jak zmieniły się powiązania między najważniejszymi uczestnikami procesu tworzenia nowatorskich produktów i innowacyjnych rozwiązań: małopolskimi przedsiębiorcami, jednostkami badawczo rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Raport oparty jest na wynikach zebranych w ramach zakrojonej na szeroką skalę ewaluacji, przeprowadzonej z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych technik badawczych.