Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku

Autor:prof. dr hab. Jan Jerschina, dr Krzysztof Wach, Szymon Beźnic i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:centra transferu technologii, innowacja, innowacyjny region, pobudzanie współpracy biznesu i nauki, potencjał innowacyjności Małopolski, rozwój przedsiębiorstwa, rozwój technologiczny, uczelnie wyższe, wsparcie rozwoju innowacji, wsparcie rozwoju technologii, współpraca B+R,
Okładka raportu

Opis:

„Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013”

Celem głównym badania była ocena wpływu działań dotyczących zwiększenia transferu wiedzy, wzmocnienia powiązań sieciowych oraz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw poprzez spełnienie celów strategicznych i taktycznych Regionalnej Strategii Innowacji. Obiektami badań były podmioty gospodarcze działające w województwie małopolskim oraz ośrodki badawczo-rozwojowe i instytucje otoczenia biznesu.