Obszary badawcze dla projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Opracowanie na podstawie wywiadów pogłębionych

Autor:Jan Jerschina, Szymon Beźnic, Katarzyna Buczek i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:identyfikacja obszarów badawczych, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Publikacja „Obszary badawcze dla projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Opracowanie na podstawie wywiadów pogłębionych” została opracowana na podstawie badania deficytów informacyjnych dotyczących gospodarki województwa. Głównym celem badań było określenie obszarów badawczych, które będą punktem wyjścia dla dalszych prac prowadzonych przez projekt Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Efektem wywiadów eksperckich było wyłonienie kilkunastu zagadnień badawczych, których badaniem Obserwatorium powinno zająć się w pierwszej kolejności. Punktem wyjścia do dyskusji był proponowany zakres działalności Obserwatorium oraz lista tematów wypracowanych w pierwszej części badania. Raport jest opracowaniem wyników drugiej części badania (pierwsza część to analiza materiałów zastanych).

Zapraszamy do lektury.