Obszary badawcze dla projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Opracowanie na podstawie materiałów zastanych

Autor:Jan Jerschina, Szymon Beźnic, Katarzyna Buczek i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:identyfikacja obszarów badawczych, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Publikacja „Obszary badawcze dla projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Opracowanie na podstawie materiałów zastanych” powstała na podstawie badania, którego celem była identyfikacja obszarów badawczych dla projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Lista tematów badawczych wyłoniona została w oparciu o analizę danych zastanych, tj. 25 dokumentów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Małopolski. Na liście znalazły się m.in. badania dotyczące funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w świadomości właścicieli i zarządzających, stan mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Małopolsce, innowacyjność firm czy wykorzystanie Jan Jerschina, Szymon Beźnic, Katarzyna Buczek i inni środków finansowych publicznych krajowych i unijnych. Raport stanowi pierwszą część opracowania wyników badania, drugą część stanowi raport z wywiadów pogłębionych z ekspertami.

Zapraszamy do lektury.