Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2011

Autor:red. Agata Chrześcijanek, Ewa Guzik, Katarzyna Kalisz
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:doradztwo zawodowe, egzaminy zawodowe, Małopolska, praktyczna nauka zawodu, szkoły zawodowe, wsparcie dla szkolnictwa zawodowego,
Okładka raportu

Opis:

„Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2011” to próba opisu, poprzez różnorodne dane i wskaźniki, specyfiki systemu praktycznej nauki zawodu w Małopolsce. Obok danych o praktycznej nauce zawodu w publikacji znalazły się zagadnienia dotyczące egzaminów zawodowych, projektów ukierunkowanych na poprawę sytuacji w szkolnictwie zawodowym. Informacje pozyskano ze szkół zawodowych, starostw powiatowych i urzędów miast, izb rzemieślniczych oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

„Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2011”- Aneks