Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2010

Autor:Katarzyna Antończak
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:doradztwo zawodowe, egzaminy zawodowe, Małopolska, praktyczna nauka zawodu, szkoły zawodowe,
Okładka raportu

Opis:

„Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2010” to próba opisu, poprzez różnorodne dane i wskaźniki, specyfiki systemu praktycznej nauki zawodu w Małopolsce. Obok danych o praktycznej nauce zawodu w publikacji znalazły się zagadnienia dotyczące zajęć pozalekcyjnych, doradztwa zawodowego oraz egzaminów zawodowych. Informacje pozyskano ze szkół zawodowych, starostw powiatowych i urzędów miast, izb rzemieślniczych oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.