- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2009

„Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2009” to próba opisu, poprzez różnorodne dane i wskaźniki, specyfiki systemu praktycznej nauki zawodu w Małopolsce. Obok danych o praktycznej nauce zawodu w publikacji znalazły się zagadnienia dotyczące zajęć pozalekcyjnych, doradztwa zawodowego oraz egzaminów zawodowych. Informacje pozyskano ze szkół zawodowych, starostw powiatowych i urzędów miast, izb rzemieślniczych oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.