- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Nauka i szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim

Nauka i szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim to analiza danych zastanych pochodzących m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, innych opracowań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, dotyczących szkolnictwa wyższego w Małopolsce oraz działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w regionie. W raporcie omówiono sytuację poszczególnych grup uczestniczących w szkolnictwie wyższym, a więc studentów, absolwentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz nauczycieli akademickich. Przedstawiono małopolskie uczelnie wyższe, kierunki kształcenia i studiów, które prowadzą, a także formy współpracy zagranicznej. W dalszej części analizy zaprezentowano podmioty działające w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych, nakłady na działalność badawczo-rozwojową, ich strukturę, formy wsparcia działalności B+R (ulgi podatkowe, dotacje), personel zatrudniony w obszarze B+R oraz kwestię ochrony własności przemysłowej.

 Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu [1]!