Nauka i szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim

Autor:Agnieszka Nowak, Marcin Węgrzyn
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:B+R, doktorat wdrożeniowy, działalność badawczo-rozwojowa, formy wsparcia B+R, Małopolska, ochrona własności przemysłowej, szkolnictwo wyższe,
Okładka raportu

Opis:

Nauka i szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim to analiza danych zastanych pochodzących m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, innych opracowań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, dotyczących szkolnictwa wyższego w Małopolsce oraz działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w regionie. W raporcie omówiono sytuację poszczególnych grup uczestniczących w szkolnictwie wyższym, a więc studentów, absolwentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz nauczycieli akademickich. Przedstawiono małopolskie uczelnie wyższe, kierunki kształcenia i studiów, które prowadzą, a także formy współpracy zagranicznej. W dalszej części analizy zaprezentowano podmioty działające w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych, nakłady na działalność badawczo-rozwojową, ich strukturę, formy wsparcia działalności B+R (ulgi podatkowe, dotacje), personel zatrudniony w obszarze B+R oraz kwestię ochrony własności przemysłowej.

 Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!