Nastroje społeczne w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku

Autor:BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:koniunktura
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:kondycja ekonomiczna, Małopolska, nastroje społeczne, województwo małopolskie, wskaźnik dobrobytu,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Nastroje społeczne w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku” należy do systemu okresowych ocen i prognoz pn. Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski. Celem badania, na podstawie którego powstała publikacja, było stworzenie wskaźnika, który odzwierciedla zmiany w nastrojach społecznych w województwie małopolskim i odpowiada wskazaniom opinii publicznej nt. nastrojów społecznych. Przedstawiony w opracowaniu wskaźnik dobrobytu jest miarą kondycji ekonomicznej społeczeństwa, odzwierciedla nastroje społeczne, badane metodą ankietowania. Wskaźnik dobrobytu dla województwa małopolskiego i innych wybranych województw powstaje w oparciu o statystykę GUS i jest regionalną wersją wskaźnika wyliczanego co miesiąc dla kraju przez BIEC.

Zapraszamy do lektury.

Nastroje społeczne w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku – streszczenie