Nastroje społeczne w województwie małopolskim w II kwartale 2011 roku

Autor:BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznyc
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:opinia publiczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:kondycja ekonomiczna, Małopolska, nastroje społeczne, województwo małopolskie, wskaźnik dobrobytu,
Okładka raportu

Opis:

„Nastroje społeczne w województwie małopolskim w II kwartale 2011 roku” to kolejne opracowanie należące do systemu okresowych ocen i prognoz pn. Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski. Przedstawiony w opracowaniu wskaźnik dobrobytu jest miarą kondycji ekonomicznej społeczeństwa, odzwierciedla nastroje społeczne, badane metodą ankietowania. Wskaźnik dobrobytu z II kwartału 2011 roku dotyczy województwa małopolskiego i innych wybranych województw.

Zapraszamy do lektury.