MRPO – kapitał zmian. Badania ewaluacyjne

Autor:Jarosław Kostrzewa, Alicja Dyląg, Katarzyna Lekka i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badania ewaluacyjne, ewaluacja, Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „MRPO – kapitał zmian. Badania ewaluacyjne” składa się z wyników następujących  badań ewaluacyjnych:

  • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach 1. Osi Priorytetowej MRPO Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
  • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach 4. Osi priorytetowej MRPO Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego.
  • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach 7. Osi priorytetowej MRPO Infrastruktura ochrony środowiska.
  • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach 8. Osi priorytetowej MRPO Współpraca międzyregionalna.

 

Zapraszamy do lektury.