- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy

Opracowanie „Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy” zawiera informacje m.in. o aktywności zawodowej młodzieży, zróżnicowaniu jej sytuacji na rynku pracy ze względu na poziom wykształcenia, a także kompetencjach młodych w opinii ich samych oraz pracodawców.