Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy

Autor:red. Katarzyna Antończak-Świder, Antonina Michalska-Sabal, Agata Chrześcijanek i inni
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci szkół wyższych, kompetencje, kwalifikacje, Małopolska, młodzież, oczekiwania młodych, umiejętności, wymagania pracodawców,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy” zawiera informacje m.in. o aktywności zawodowej młodzieży, zróżnicowaniu jej sytuacji na rynku pracy ze względu na poziom wykształcenia, a także kompetencjach młodych w opinii ich samych oraz pracodawców.