Monitoring ofert pracy w województwie małopolskim

Autor:Marcin Węgrzyn
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, oferty pracy, rynek pracy,
Okładka raportu

Opis:

„Monitoring ofert pracy w województwie małopolskim” to opracowanie wykorzystujące zastane źródła danych celem opisania zapotrzebowania na pracowników na regionalnym rynku pracy. Informacja o ofertach pracy w ogólnodostępnym źródle, jakim jest internet, posłużyła do zaprezentowania zawodów najczęściej oraz najintensywniej poszukiwanych przez pracodawców w 2015 roku. Raport przedstawia informacje na temat tego, kto miał największe szanse na znalezienie pracy w ostatnim roku. Prezentowane w raporcie dane o zapotrzebowaniu na pracowników mogą służyć jako uzupełnienie tych, którymi dysponują Publiczne Służby Zatrudnienia. Profil ofert pracy w powiatowych urzędach pracy (PUP) różni się od tych funkcjonujących w internecie, stąd zaproponowane źródło może służyć jako komplementarne do danych PUP, dając pełniejszy obraz rynku pracy, a przez to bardziej zbliżony do rzeczywistego.

Ze względu na unikalny charakter zebranych danych część opracowania została poświęcona opisowi sposobu przygotowania danych do analizy. Łatwość pozyskania danych skłaniać powinna do wykorzystania ich w przyszłości, dlatego powinna zostać zapewniona porównywalność metodyki selekcji danych do analizy oraz ich wyliczania. W niniejszej publikacji został zaprezentowany autorski sposób przygotowania danych wraz z jego uzasadnieniem.