Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce 2015 r. Raport z VI edycji badań

Autor:Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:centra integracji społecznej, ekonomia społeczna, Małopolska, przedsiębiorstwo społeczne, spóldzielnie, województwo małopolskie, zakłady aktywności zawodowej,
Okładka raportu

Opis:

Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce 2015 r. Raport z VI edycji badań

Jaka jest kondycja ekonomii społecznej w Małopolsce? Czy widać zmiany w społecznym i ekonomicznym wymiarze działalności przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce? Na te i na inne pytania odpowiadają cykliczne badania kondycji przedsiębiorstw społecznych – spółdzielni: socjalnych, inwalidów i niewidomych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność odpłatną lub/i gospodarczą oraz centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej. Raport zawiera opis działań przedsiębiorstw społecznych w czterech wymiarach: działalności społecznej, współpracy organizacji z otoczeniem, zasobów ludzkich i działalności ekonomicznej w 2015 roku.