- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Monitoring ekonomii społecznej w Małopolsce. Wybrane zagadnienia. Skrócony raport z badań

Publikacja „Monitoring ekonomii społecznej w Małopolsce. Wybrane zagadnienia. Skrócony raport z badań” powstała na podstawie dwóch badań przeprowadzonych na przełomie grudnia 2014 i stycznia 2015 roku. Ich rezultatem są raporty: „Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Raport z V edycji badań” oraz „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce. Raport z III edycji badań”. Oba badania wykonywane są co roku, co pozwala zaobserwować zmiany w obszarze rozwoju przedsiębiorstw społecznych oraz zasięgu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej. Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia z ww. obszarów.