Model prognostyczny rozwoju województwa małopolskiego wraz z aplikacją użytkową

Autor:Instytut Badań Strukturalnych
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:prezentacja
Rok publikacji:2012
Temat:finanse
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, Małopolska, model prognostyczny, rozwój Małopolski,
Okładka raportu

Opis:

Stworzona aplikacja Model prognostyczny rozwoju województwa małopolskiego wraz z aplikacją użytkową (MplMOD) łączy w sobie jądro, jakim jest nowoczesny strukturalny, dynamiczny, stochastyczny model równowagi ogólnej (klasy DSGE, z ang. Dynamic Stochastic General Equilibrium), moduł symulacyjny oparty o tzw. filtr Kalmana służący do obliczania wpływu interwencji publicznych oraz przyjazny interfejs użytkownika umożliwiający wprowadzanie danych, tworzenie wykresów oraz eksportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego.

Model wykorzystany w aplikacji jest modelem makroekonomicznym dużej skali. Umożliwia wiarygodne modelowanie szeregu interwencji publicznych: wydatków unijnych w podziale na 12 kategorii ekonomicznych oraz 3 źródła finansowania – UE, współfinansowanie krajowe i regionalne, zmiany w polityce fiskalnej; oraz czynników egzogenicznych: zmian technologicznych, zmian popytu zewnętrznego i wewnętrznego, zmian na rynku pracy.