- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Migracje zagraniczne w latach 2007-2009. Wyniki badań i analiz

Opracowanie „Migracje zagraniczne w latach 2007-2009. Wyniki badań i analiz” zawiera informacje na temat emigracji zarobkowych Polaków, w tym na temat powodów wyjazdów oraz ich skali i kierunków, a także oczekiwań płacowych migrantów i problemów, jakie napotykają za granicą. Pokrótce omawiamy również zjawisko imigracji do Polski. Analiza powstała na podstawie raportów i ekspertyz przygotowywanych przez polskie i zagraniczne ośrodki badawcze. Wykorzystywane są również informacje z mediów, w tym z prasy i portali internetowych.