Migracje zagraniczne w latach 2007-2009. Wyniki badań i analiz

Autor:Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:imigracja, Małopolska, migracje, oczekiwania płacowe, portret migranta, skala migracji, zarobki migrantów,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Migracje zagraniczne w latach 2007-2009. Wyniki badań i analiz” zawiera informacje na temat emigracji zarobkowych Polaków, w tym na temat powodów wyjazdów oraz ich skali i kierunków, a także oczekiwań płacowych migrantów i problemów, jakie napotykają za granicą. Pokrótce omawiamy również zjawisko imigracji do Polski. Analiza powstała na podstawie raportów i ekspertyz przygotowywanych przez polskie i zagraniczne ośrodki badawcze. Wykorzystywane są również informacje z mediów, w tym z prasy i portali internetowych.