Miasto centrum inteligentnych rozwiązań

Autor:Aneta Widak, Grzegorz First, Jarosław Kostrzewa i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:inteligentne miasto, Małopolska, Małopolskie Studia Regionalne, miasto, polityka miejska, smart city, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Miasto centrum inteligentnych rozwiązań” przedstawia różne aspekty miasta jako centrum inkubacji, testowania, ale także promocji rozwiązań, które budują koncepcję miasta inteligentnego. W idei tej efektywność gospodarowania zasobami musi iść w parze z komfortem życia i oczekiwaniami mieszkańców. Popularne od kilkunastu lat hasło smart city zakłada inwestycje w kapitał społeczny, transport oraz strukturę informacyjną przy zrównoważonym wykorzystaniu zasobów oraz szerokiej partycypacji społecznej. Smart city podnosi jakość życia mieszkańców ale nie wprost i nie natychmiast. Długofalowe zmiany w zakresie efektywności energetycznej czy systemów transportowych czynią miasto przyjazne z czasem, także z myślą o przyszłych pokoleniach.
 
 Zapraszamy do lektury.