Miasta województwa małopolskiego

Autor:Andrzej Binda, Anna Łobodzińska, Ewelina Motak, Agnieszka Nowak, Bernadetta Jarząbek, Agata Poniewierska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2018
Temat:rozwój regionalny
Słowa kluczowe:dostępność miast, Małopolska, miasta, obszary funkcjonalne miast, trendy demograficzne w miastach, warunki życia w małopolskich miastach, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport stanowi podsumowanie badania miast województwa małopolskiego przeprowadzonego w 2018 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Główne cele badania to:

  • diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej małopolskich miast wraz ze wskazaniem ich potencjałów, a także szans i zagrożeń rozwoju,
  • ustalenie relacji między miastem a jego otoczeniem, w tym zasięgu oddziaływania małopolskich miast.

 

W raporcie zaprezentowana została diagnoza społeczno-gospodarcza kondycji miast województwa małopolskiego. Przedstawiono w nim aktualny i prognozowany obraz sytuacji demograficznej miast województwa, wielkość i strukturę rynków pracy, jakość oraz siłę kapitału ludzkiego i społecznego, funkcje i strukturę bazy ekonomicznej ośrodków miejskich, jak również ich wyposażenie w instytucje i usługi dla ludności i firm oraz poziom i warunki życia. W opracowaniu znajduje się również syntetyczna informacja o małopolskich miastach. Starano się wskazać na potencjał i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z ich dalszym rozwojem.
W drugiej części raportu skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z analizą relacji przestrzennych i dostępnością miast. Odniesiono się do dostępności komunikacyjnej miast, ciążeń wynikających z dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych i do pracy oraz z procesów suburbanizacji w województwie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz streszczenia.